Plastikiniai langai

Naujas energijos taupymo matas Profilio šiluminės skvarbos koeficientas yra Uf=1,0 W/m2K, todėl šis sprendimas turėtų itin dominti investuotojus, pirmenybę teikiantiems energiją taupančių būstų Plačiau